Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 mars 2016.