Kommissionens förordning (EG) nr 1080/1999 av den 26 maj 1999 om översyn av den prognostiserade sockerförsörjningsbalansen för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna för regleringsåret 1998/99 som anges i rådets förordningar (EEG) nr 1600/92 och (EEG) nr 1601/92