Skriftlig fråga E-004804/11 Andreas Mölzer (NI) till kommissionen. Nytillsättning på enheten för upphovsrätt och rätten till en kopia för privat bruk