Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/406 af 18. marts 2016 om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til den mængde, som er fastsat for delperioden 1. juli til 30. september 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007