Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay) (Text av betydelse för EES) 2020/C 132/01