Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9775 – Global Payments / CaixaBank / MoneyToPay) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 132/01