Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos ***I 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))