Särskild inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/08/2016 – Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020