Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7941 – Saint-Gobain Glass France/Corning/JV) (Text av betydelse för EES)