Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7941 – Saint-Gobain Glass France/Corning/JV) (Tekstas svarbus EEE)