Kohtuasi F-162/12: 28. detsembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus EEA