Mål F-162/12: Talan väckt den 28 december 2012 — ZZ mot EEA