Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7921 – Cinven/Kurt Geiger) (Text av betydelse för EES)