Mål F-83/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 1 mars 2016 – Pujante Cuadrupani mot GSA (Personalmål — Rekrytering — Tillfälligt anställd — Uppsägning efter prövotiden — Talan riktas mot såväl beslutet om uppsägning som mot det bekräftande beslutet om uppsägning — Upptagande till sakprövning — Artikel 14.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda — Maktmissbruk och rättegångsmissbruk — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till försvar — Samråd med den partssammansatta utvärderingskommittén — Yttrandet grundas på en prövning av skriftliga inlagor, utan hörande av sökanden — Åsidosättande av rätten till försvar har inte skett)