Zadeva F-83/15: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 1. marca 2015 – Pujante Cuadrupani/GSA (Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Začasni uslužbenec — Odpoved pogodbe o zaposlitvi po izteku poskusne dobe — Tožba za razglasitev ničnosti zoper odločbo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi in potrdilno odločbo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi — Dopustnost — Člen 14(3) Pogojev za zaposlitev — Zloraba pooblastil in postopka — Očitna napaka pri presoji — Pravica do obrambe — Posvetovanja paritetnega odbora za ocenjevanje — Mnenje, ki temelji na preučitvi dokumentacije, brez zaslišanja tožeče stranke — Neobstoj kršitve pravice do obrambe)