Mål T-525/15: Tribunalens beslut av den 5 april 2016 – Petro Suisse Intertrade mot rådet