Yttrande från Europeiska regionkommittén – Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar