Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit”