Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 10 mars 2016.