Meddelande från Kommissionen om vilka myndigheter som är behöriga att utfärda äkthetsintyg i enlighet med förordning (EU) nr 2020/1988 2021/C 187/04