Lieta T-762/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Rio Tinto European Holdings u.c./Komisija