Beschikking van de Commissie van 22 juli 1991 tot vaststelling van de voorschriften inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het opzetten van een computernetwerk tussen veterinaire autoriteiten (Animo) (91/426/EEG)