Sprawa T-402/20: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2020 r. – Zippo Manufacturing i in. / Komisja