Förslag till avgörande av generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe föredraget den 8 september 2016.