Protokoll till Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om de allmänna principerna för den palestinska myndighetens deltagande i unionsprogram