Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos Bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios interesams, protokolas dėl Europos Sąjungos ir Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos Administracijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai