Mål T-247/14: Tribunalens dom av den 4 februari 2016 – Meica mot harmoniseringskontoret – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket STICK MiniMINI Beretta — Det äldre gemenskapsordmärket MINI WINI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96)