Zadeva F-143/15: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. julija 2016 – Dietrich/Parlament (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Predčasna odpoved pogodbe – Datum izteka roka – Prekinitev odpovednega roka – Nov datum izteka roka – Akt, ki ne posega v položaj – Prepozna pritožba – Ugovor nedopustnosti – Očitna nedopustnost – Člen 83 Poslovnika)