Sag F-143/15: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 18. juli 2016 — Dietrich mod Parlamentet (Personalesag — kontraktansat — opsigelse af kontrakt før tid — opsigelsesvarslets udløbsdato — udsættelse af opsigelsesvarslet — ny dato for opsigelsesvarslets udløb — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — for sen klage — formalitetsindsigelse — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 83)