Meddelande till registrerade personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 314/2004 av om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe