Skriftlig fråga E-8459/10 Horst Schnellhardt (PPE) till kommissionen. Förordning (EG) nr 853/2004 och förordning (EG) nr 854/2004