Výzvy k předkládání návrhů podle pracovního programu pro granty v oblasti transevropských telekomunikačních sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–2020 (prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 1225)