Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott, föredraget den 2 juni 2016$