Yttrande från Europeiska regionkommittén – En ny giv för energikonsumenterna