Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 14 juni 2016$