Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1019 av den 13 juli 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/840