Mål C-232/15: Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 april 2016 – ultra air GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Överklagande — EU-varumärke — EU-ordmärket ultra.air ultrafilter — Ogiltighetsförfarande — Absolut registreringshinder eller absolut ogiltighetsgrund — Beskrivande karaktär — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.1 b och c och artikel 52.1 a — Överklagandenämndens ogiltighetsförklaring — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat)