Zaak C-232/15 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 april 2016 — ultra air GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Hogere voorziening — Uniemerk — Uniewoordmerk ultra.air ultrafilter — Nietigheidsprocedure — Absolute weigerings- of nietigheidsgrond — Beschrijvend karakter — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 7, lid 1, onder b) en c), en 52, lid 1, onder a) — Nietigverklaring door de kamer van beroep — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)