Kawża C-232/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-21 ta’ April 2016 – ultra air GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ultra.air ultrafilter — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Raġuni assoluta għal rifjut jew għal invalidità — Karattru deskrittiv — Regolament (KE) Nru°207/2009 — Artikolu 7(1)(b) u (c) u Artikolu 52(1)(a) — Dikjarazzjoni ta’ invalidità mill-Bord tal-Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)