Predmet C-232/15: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 21. travnja 2016. – ultra air GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Žalba — Žig Europske unije — Verbalni žig Europske unije ultra.air ultrafilter — postupak za proglašavanje žiga ništavim — Apsolutni razlog za odbijanje ili za ništavost — Opisni karakter — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c), te članak 52. stavak 1. točka (a) — Proglašavanje ništavosti od strane žalbenog vijeća — Članak 181. Poslovnika Suda — Žalba koja je u jednom dijelu očito nedopuštena, a u drugom očito neosnovana)