Дело C-232/15 P: Определение на Съда (десети състав) от 21 април 2016 г. — ultra air GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Словна марка на Европейския съюз „ultra.air ultrafilter“ — Производство за обявяване на недействителност — Абсолютно основание за отказ или за недействителност — Описателен характер — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 52, параграф 1, буква а) — Обявяване на недействителност от апелативния състав — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)