Sklepni predlogi generalne pravobranilke E. Sharpston, predstavljeni 9. junija 2016$