Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 9 juni 2016.$