Skriftlig fråga E-4025/10 Ingeborg Gräßle (PPE) till kommissionen. Statistik rörande Grekland