Mål T-753/14: Tribunalens dom av den 25 maj 2016 – Ice Mountain Ibiza mot EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ocean beach club ibiza — Äldre nationella figur- och ordmärkena ocean drive Ibiza hotel och OCEAN THE GROUP — Ogiltigförklaring av det äldre varumärke som låg till grund för det angripna beslutet — Anledning saknas att döma i saken)