Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9801 – Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 160/06