Mål T-21/15: Tribunalens dom av den 26 april 2016 – Franmax mot EUIPO – Ehrmann (Dino) (Unionsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om unionsfigurmärket Dino — Äldre unionsfigurmärke föreställande en dinosaurie — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)