Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1242 av den 13 juli 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Flönz [SGB])$