Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7924 – Bell AG/Coop Group/H.L. Verwaltungs-GmbH) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)