Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7924 – Bell AG / Coop Group / H.L. Verwaltungs-GmbH) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)